Czy dzis mozna zyc w czystym swiecie dbajac o nasze srodowisko?

Budowlane prace, w tym remont, budowa i rozbiórka wiążą się ściśle z wytworzeniem pobudowlanych odpadów, które muszą być w odpowiedni sposób składowane, a następnie zawiezione we właściwe miejsce. Odpady pobudowlane pozostają bardzo wartościowym surowcem wtórnym obejmującym przede wszystkim betonowy gruz oraz ceglane i ceramiczne kruszywo. Muszą być one gromadzone w przystosowanych do tego kontenerach. Kontenery powinny być dostarczone, a następnie odebrane przez firmę specjalizującą się w tego typu działalności. Jeśli planowany remont jest mało pracochłonny i ilość poremontowych śmieci nie stwarza konieczności korzystania z kontenerów, gruz powinien być przechowywany w odpowiednich workach. Gruz powinien być przekazany do punktu selektywnej zbiórki komunalnych odpadów przez mieszkańca remontowanej budowli. Niemniej, gdy prace remontowe są znaczące, a potencjalna ilość poremontowych odpadów jest dość duża, powinno się przemyśleć wynajem kontenerów. Współcześnie w polskim sektorze usług można znaleźć mnóstwo małych i średnich podmiotów gospodarczych, które zajmują się wynajmowaniem, a także sprzedażą i produkowaniem kontenerów. Mogą one posiadać charakter biurowy, magazynowy, socjalny bądź sanitarny. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się nowoczesne kontenery wyróżniające się pod kątem funkcjonalności, estetyki wykonania i dość wysokiej jakości. Kontenery przeznaczone na kruszywo i gruz powinny posiadać pojemność oscylującą wokół 1,5 – 8 metrów sześciennych, gdy będą one przeznaczone na na odpady ciężkie np. ziemię i beton. W przypadku lekkich odpadów budowlanych wbrew pozorom sprawdzą się kontenery o nieco większej pojemności. Wynika to z faktu, że lżejsze, poremontowe odpady w praktyce mogą posiadać większe rozmiary bądź też objętość, np. wełna stosowana do izolacji termicznej, gipsowo – kartonowe płyty, styropian. Przedsiębiorstwa zajmujące się użyczaniem, produkowaniem i sprzedażą kontenerów mogą proponować też usługi o dodatkowym charakterze, między innymi odbiór gruzu i innych pobudowlanych śmieci. Właściciel nieruchomości, który chce skorzystać z takiej usługi musi skontaktować się z firmą telefonicznie. Wynajem kontenerów najczęściej przebiega w taki sposób, że kontenery są przewożone przez firmę do ustalonego miejsca i na ustalony czas. Po upływie ustalonego terminu są one odbierane wraz z odpadami, które zostają przetransportowane do właściwego miejsca. Właściciel nieruchomości może zażądać wystawienia dokumentu poświadczającego przekazanie odpadów.